ORAC Kiadó
folyóirat

Közjogi Szemle


A HVG-ORAC Kiadó KÖZJOGI SZEMLE címmel negyedévenként megjelenő szakmai folyóiratot indított 2008 márciusától. A lap olyan aktuális, a társadalom széles körét érintő témákat elemez a gyakorlat számára hasznosítható módon, amelyek a közjoggal foglalkozó szakembereket mindennapi munkájuk során is foglalkoztatják.

A folyóirat célja, hogy tájékoztasson a közjog - főleg az alkotmányjog, a közigazgatási jog és a nemzetközi közjog - tárgykörében született tudományos eredményekről, az alkotmányosság és az önkormányzatiság komplex követelményeiről és a gyakorlat által felvetett jelenbeli problémákról, ezzel is ösztönözve a kérdésekre illetve a szükségletekre adható lehetséges válaszok áramlását.

Szerkesztőbizottság elnöke: Kiss László

Szerkesztőbizottság tagjai: Bodnár László, Fábián Adrián, Horváth M. Tamás, Hoffman István, Kisfaludy Zoltán, Kukorelli István, Petrétei József, Somogyvári István, Sulyok Gábor, Szalayné Sándor Erzsébet, Tóth Judit

Főszerkesztő: Chronowski Nóra

Szerkesztők: Naszladi Georgina, Szilágyi Emese, Dán Judit

Megjelenik: negyedévente

ISSN 1789-6991


A Közjogi Szemle weboldala: kozjogiszemle.hvgorac.hu


  • Teljes ár: 4 000 Ft
  • Bankkártyás kedvezmény: 5%
  • Diákkedvezmény: 15%
  • JogTudor program kedvezmény: 25%

A HVG-ORAC Kiadó KÖZJOGI SZEMLE címmel negyedévenként megjelenő szakmai folyóiratot indított 2008 márciusától. A lap olyan aktuális, a társadalom széles körét érintő témákat elemez a gyakorlat számára hasznosítható módon, amelyek a közjoggal foglalkozó szakembereket mindennapi munkájuk során is foglalkoztatják.

A folyóirat célja, hogy tájékoztasson a közjog - főleg az alkotmányjog, a közigazgatási jog és a nemzetközi közjog - tárgykörében született tudományos eredményekről, az alkotmányosság és az önkormányzatiság komplex követelményeiről és a gyakorlat által felvetett jelenbeli problémákról, ezzel is ösztönözve a kérdésekre illetve a szükségletekre adható lehetséges válaszok áramlását.

Szerkesztőbizottság elnöke: Kiss László

Szerkesztőbizottság tagjai: Bodnár László, Fábián Adrián, Horváth M. Tamás, Hoffman István, Kisfaludy Zoltán, Kukorelli István, Petrétei József, Somogyvári István, Sulyok Gábor, Szalayné Sándor Erzsébet, Tóth Judit

Főszerkesztő: Chronowski Nóra

Szerkesztők: Naszladi Georgina, Szilágyi Emese, Dán Judit

Megjelenik: negyedévente

ISSN 1789-6991


A Közjogi Szemle weboldala: kozjogiszemle.hvgorac.hu