ORAC Kiadó
folyóirat

Alkotmánybírósági Szemle


Szerkesztőbizottság elnöke: Sulyok Tamás

Szerkesztőbizottság tagjai: Darák PéterHarmathy AttilaHörcherné Marosi IldikóJuhász ImreLenkovics BarnabásMartonyi JánosPaczolay PéterSmuk PéterSonnevend PálTrócsányi LászlóBodnár EszterCsink LórántGárdos-Orosz FruzsinaKirs EszterKisné Fazekas FlóraPozsár-Szentmiklósy ZoltánTörök Bernát


A folyóiratnak 2020 novemberében különszáma jelent meg az Alkotmánybíróság által 2019. március 8-án, „Constitutional EUdentity 2019” címmel megrendezett konferencián elhangzott előadásokból. Előfizetőink a különszámot külön térítés nélkül kapják kézhez. 

Az Alkotmánybírósági Szemle 2018-ban megújult! A nyomtatott folyóiratban ezentúl kizárólag tanulmányokat talál, a döntvénytár tartalmat pedig online olvashatja.

A szaklap továbbra is évente kétszer jelentkezik. 

Az Alkotmánybírósági Szemle megújuló formájában még célirányosabban és sokoldalúbban fogja szolgálni az Alkotmánybíróság tevékenységét figyelemmel követő tudományos és gyakorlati szakemberek érdeklődését. Míg a folyóirat nyomtatott része tudományos szaklapként az Alkotmánybíróság munkájához kötődő, illetve a magyar alkotmányjog aktuális kérdéseit taglaló, magas színvonalú írásoknak kíván mérvadó fórumává válni, addig az elektronikusan megjelenő döntvénytár a megszokott minőségben, szelektálva és lényegre törő rövidítésekkel segíti a testület joggyakorlatát követni szándékozók munkáját.

A szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke.

A folyóirat főszerkesztője: Dr. Deli Gergely, az Alkotmánybíróság főtanácsadója.

Szerkesztőbizottság elnöke: Sulyok Tamás

Szerkesztőbizottság tagjai: Darák Péter, Harmathy Attila, Hörcherné Marosi Ildikó, Juhász Imre, Lenkovics Barnabás, Martonyi János, Paczolay Péter, Smuk Péter, Sonnevend Pál, Trócsányi László, Bodnár Eszter, Csink Lóránt, Gárdos-Orosz Fruzsina, Kirs Eszter, Kisné Fazekas Flóra, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, Török Bernát

Főszerkesztő: Deli Gergely

Szerkesztők: Csekő-Lengyel Nóra Zsuzsanna, Németh Ágnes, Orbán Endre, Zakariás Kinga

Az elektronikus döntvénytár készítői: Csekő-Lengyel Nóra Zsuzsanna, Juhász Dorina, Németh Ágnes, Zakariás Kinga

Megjelenik: évente két alkalommal


ISSN 2061-5582


AlaptörvényAlkotmánybíróságalkotmányjogi panasz
  • Teljes ár: 4 975 Ft
  • Bankkártyás kedvezmény: 5%
  • Diákkedvezmény: 15%
  • JogTudor program kedvezmény: 25%

Szerkesztőbizottság elnöke: Sulyok Tamás

Szerkesztőbizottság tagjai: Darák PéterHarmathy AttilaHörcherné Marosi IldikóJuhász ImreLenkovics BarnabásMartonyi JánosPaczolay PéterSmuk PéterSonnevend PálTrócsányi LászlóBodnár EszterCsink LórántGárdos-Orosz FruzsinaKirs EszterKisné Fazekas FlóraPozsár-Szentmiklósy ZoltánTörök Bernát


A folyóiratnak 2020 novemberében különszáma jelent meg az Alkotmánybíróság által 2019. március 8-án, „Constitutional EUdentity 2019” címmel megrendezett konferencián elhangzott előadásokból. Előfizetőink a különszámot külön térítés nélkül kapják kézhez. 

Az Alkotmánybírósági Szemle 2018-ban megújult! A nyomtatott folyóiratban ezentúl kizárólag tanulmányokat talál, a döntvénytár tartalmat pedig online olvashatja.

A szaklap továbbra is évente kétszer jelentkezik. 

Az Alkotmánybírósági Szemle megújuló formájában még célirányosabban és sokoldalúbban fogja szolgálni az Alkotmánybíróság tevékenységét figyelemmel követő tudományos és gyakorlati szakemberek érdeklődését. Míg a folyóirat nyomtatott része tudományos szaklapként az Alkotmánybíróság munkájához kötődő, illetve a magyar alkotmányjog aktuális kérdéseit taglaló, magas színvonalú írásoknak kíván mérvadó fórumává válni, addig az elektronikusan megjelenő döntvénytár a megszokott minőségben, szelektálva és lényegre törő rövidítésekkel segíti a testület joggyakorlatát követni szándékozók munkáját.

A szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke.

A folyóirat főszerkesztője: Dr. Deli Gergely, az Alkotmánybíróság főtanácsadója.

Szerkesztőbizottság elnöke: Sulyok Tamás

Szerkesztőbizottság tagjai: Darák Péter, Harmathy Attila, Hörcherné Marosi Ildikó, Juhász Imre, Lenkovics Barnabás, Martonyi János, Paczolay Péter, Smuk Péter, Sonnevend Pál, Trócsányi László, Bodnár Eszter, Csink Lóránt, Gárdos-Orosz Fruzsina, Kirs Eszter, Kisné Fazekas Flóra, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, Török Bernát

Főszerkesztő: Deli Gergely

Szerkesztők: Csekő-Lengyel Nóra Zsuzsanna, Németh Ágnes, Orbán Endre, Zakariás Kinga

Az elektronikus döntvénytár készítői: Csekő-Lengyel Nóra Zsuzsanna, Juhász Dorina, Németh Ágnes, Zakariás Kinga

Megjelenik: évente két alkalommal


ISSN 2061-5582


AlaptörvényAlkotmánybíróságalkotmányjogi panasz